Εισαγωγή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σε αυτό το wiki καταβάλλουμε μία προσπάθεια να μετατρέψουμε σε διδακτική πράξη το θέμα του AIDS - HIV, ένα θέμα που απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς όταν παρουσιάζεται σε μικρούς μαθητές.

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες, σε μορφή κειμένου, εικόνας ή βίντεο και να τις αξιοποιήσουν σε κατάλληλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές, στη συνέχεια θα αποτελέσουν υλικό για την ημερίδα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με το πέρας της μελέτης του θέματος αυτού.

Ο κύριος σκοπός μας είναι να ενημερωθούν για τον ιό, τις συνέπειες που επιφέρει στον οργανισμό μας καθώς και να γνωρίσουν τρόπους προφύλαξης από αυτόν.

Επιμέρους στόχοι της εργασίας αυτής είναι οι εξής :

1. Να είναι ικανοί να διαχωρίζουν το AIDS από τον ιό HIV
2. Να γνωρίζουν τρόπους μετάδοσης του ιού
3. Να είναι σε θέση να προφυλαχτούν και να φροντίζουν για την υγεία τους
4. Να κατανοούν ποιοι παράγοντες δρουν αυξητικά στην εξάπλωση του φαινομένου
5. Να αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια κατάσταση που πιθανόν και οι ίδιοι να κληθούν να αντιμετωπίσουν
6. Να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στους οροθετικούς και να μην τους αντιμετωπίζουν ρατσιστικά
7. Να ικανοί να αποσπούν τα κατάλληλα δεδομένα από πίνακες που περιέχουν τη στατιστική αποτύπωση κρουσμάτων του AIDS

kotzia.jpg